Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli

Salli Kankaanpää 2006: Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli.  Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1086.  Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Nid., 224 sivua. ISBN 951-746-839-3, ISSN 0355-1768.


Kirjassa analysoidaan kielitieteen menetelmin lehdistötiedotteiden ohjailukeinoja, yksityiskohtaista esittämistapaa ja poeettisia piirteitä. Tutkittavana on myös, miten tiedotteet ovat muuttuneet 1970-luvun lopusta 1990-luvun loppuun.

Tekstejä tarkastellaan kontekstissaan, johon kuuluvat tiedotteiden tuotanto- ja kulutuskäytännöt virastossa ja tiedotusvälineissä sekä kuntien tiedottamista säätelevät lait ja suositukset. Tutkimuksen aineistona ovat Helsingin kaupungin rakennusviraston lehdistötiedotteet.