Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Pöytäkirja-arkisto

Viittomakielten lautakunnan kokousten pöytäkirjojen arkisto.


Viittomakielten lautakunnan kokouksista laaditaan aina kaksi pöytäkirjaa. Toinen viitotaan suomalaisella viittomakielellä ja toinen kirjoitetaan suomeksi. Pöytäkirjat ovat samansisältöiset, ja niillä on yhtäläinen asema virallisina asiakirjoina.

Viitotut pöytäkirjat on editoitu tiedostoiksi pykälittäin, ja ne voi katsoa suoratoistona (katsele) tai ladata tietokoneelle (lataa). Videoiden tallennusmuoto on Windows Media. Suomenkieliset pöytäkirjat ovat saatavilla pdf-muodossa. Vuosien 1997–2001 pöytäkirjoissa käsimuotojen merkitsemisessä käytetyt symbolit löytyvät käsimuotokartasta.

Käsimuotokartta