Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kielipoliittiset elimet Pohjoismaissa ja Virossa

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Islannissa, Färsaarilla ja Grönlannissa toimivat valtion kielenhuoltoelimet. Niiden tehtävänä on huoltaa virallisia kieliä ja seurata maan kielipoliittisia oloja.

Esimerkiksi Ruotsissa kielenhuollosta ja kielipolitiikasta vastaava Kielineuvosto (Institutet för språk och folkminnen, Språkrådet) on maan virallinen kielenhuoltoelin, jonka tehtävänä on erityisesti huoltaa ruotsia, ruotsalaista viittomakieltä ja kansallisia vähemmistökieliä mutta myös seurata kaikkia Ruotsissa käytettäviä kieliä. Kielineuvosto seuraa myös kielilain noudattamista ja tukee viranomaisten virkakielityötä.

Pohjoismainen kieliyhteistyö

Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Sen alaisuudessa pohjoismaista kieliyhteistyötä edistävät muun muassa asiantuntijaryhmä Pohjoismaiden kielineuvosto (Expertgruppen Nordens språkråd) ja Pohjoismaiden kielenhuoltoelinten verkosto (Nätverket för språknämnderna i Norden). Pohjoismaiden kielenhuoltoelinten verkostossa on edustajia myös Kotuksesta.

Viron kielipoliittiset elimet

Viron opetusministeriössä toimii kielineuvosto (keelenõukogu), jonka tehtävänä on neuvoa hallitusta kielikysymyksissä. Viron opetuksen ja tieteen ministeriön alaisuudessa toimii tutkimus- ja kehittämislaitos Viron kielen instituutti (Eesti Keele Instituut, EKI). Siellä seurataan Viron kielipoliittisia oloja, tutkitaan ja huolletaan viron kieltä, kehitetään kieliteknologisia työkaluja ja laaditaan viron kielen sanakirjoja.