Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Romanikielen lautakunta

Kotimaisten kielten keskuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä romanikielen lautakunta. Se antaa kielenkäyttöä (kirjoitettua kieltä ja puhuttua yleiskieltä) koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Lautakunta kehittää sanastoa, pohtii kieliopillisia seikkoja ja antaa oikeakielisyysohjeita. Se myös tukee opetuksen ja oppimateriaalien tuottamista ja verkostoituu näistä vastaavien sidosryhmien kanssa. Lautakunnan suosituksista tiedotetaan romaninkielisissä lehdissä.

Romanikielen lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2018.

Jäsenet

Romanikielen lautakunta 1.6.2018–31.5.2021:

  • lasten ja nuorten erityisohjaaja Voitto Friman
  • yliopisto-opettaja Henry Hedman, puheenjohtaja
  • neuvotteleva virkamies Henna Huttu, varapuheenjohtaja
  • romanikielen opettaja Elisabeth Lindgren
  • opettaja Tenho Lindström
  • Yle Asian tuottaja Ari Meriläinen
  • opetusneuvos Susanna Rajala
  • erityisasiantuntija, opettaja Miranda Vuolasranta.


Lautakunnan sihteerinä toimii erityisasiantuntija Matti Räsänen (Kotimaisten kielten keskus).


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången