Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Romanikielen lautakunta

Kotimaisten kielten keskuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä romanikielen lautakunta. Se antaa kielenkäyttöä (kirjoitettua kieltä ja puhuttua yleiskieltä) koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Lautakunta kehittää sanastoa, pohtii kieliopillisia seikkoja ja antaa oikeakielisyysohjeita. Se myös tukee opetuksen ja oppimateriaalien tuottamista ja verkostoituu näistä vastaavien sidosryhmien kanssa. Lautakunnan suosituksista tiedotetaan romaninkielisissä lehdissä.

Romanikielen lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2015.

Jäsenet

Romanikielen lautakunta 1.6.2015–31.5.2018:
  • yliopisto-opettaja Henry Hedman, puheenjohtaja,
  • kehityspäällikkö Kirsi Brück,
  • yliopistonlehtori Kimmo Granqvist (31.12.2016 saakka)
  • suunnittelija Henna Huttu, varapuheenjohtaja,
  • sosiaalineuvos Väinö Lindberg,
  • opiskelija Tenho Lindström,
  • opetusneuvos Susanna Rajala ja
  • asiantuntija Miranda Vuolasranta.


Lautakunnan sihteerinä toimii erityisasiantuntija Matti Räsänen (Kotus).