Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen kielipoliittiset ohjelmat

Suomen kieli

Kansalliskielistrategia oli pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen kehittämishanke. Strategia koskee Suomen kansalliskieliä eli suomea ja ruotsia. Strategia julkaistiin vuonna 2012. Se on valtioneuvoston ensimmäinen kielistrategia.

Kansalliskielistrategia

Suomen kielen tulevaisuus on Kotimaisten kielten keskuksen ja Helsingin yliopiston vuonna 2009 julkaisema kielipoliittinen ohjelma. Ohjelma käsittelee suomen kielen käyttöä ja on tarkoitettu Suomen yhteiskunnan eri aloille.

Suomen kielen tulevaisuus – kielipoliittinen toimintaohjelma

Kotimaisten kielten keskus laati jo vuonna 1998 kielipoliittisen ohjelman Suomen yhteiskunnan eri aloille.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kielipoliittinen ohjelma

Ruotsin kieli

Kansalliskielistrategia (ks. edellä)

Tänk om on ruotsin kielen lautakunnan ehdotus ruotsin kielen toimintaohjelmaksi. Se julkaistiin vuonna 2003.

Tänk om

Viittomakielet

Kuurojen Liitto ry ja Kotimaisten kielten keskus julkaisivat Suomen viittomakielten kielipoliittisen ohjelman vuonna 2010.

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen romanikieli

Oikeusministeriö selvitti romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumista vuonna 2014.

Selvitys romanien perustuslaissa turvattujen kielellisten oikeuksien toteutumisesta

Kotimaisten kielten keskus julkaisi romanikielen kielipoliittisen ohjelman vuonna 2009.

Romanikielen kielipoliittinen ohjelma

Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2006 selvityksen Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista.

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Kotimaisten kielten keskus seurasi romanikielen asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa vuosina 2009 ja 2010. Seurannan tulokset julkaistiin vuosiraportteina.

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2010

Romanikielen kielipoliittisen seurannan vuosiraportti 2009

Saamen kielet

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 24.9.2010 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin toimenpideohjelmaehdotuksen valmisteleminen saamen kielen elvyttämiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi 3.7.2014 periaatepäätöksen toimenpideohjelmasta, jolla elvytetään koltansaamen, inarinsaamen ja pohjoissaamen käyttöä.

Valtioneuvoston periaatepäätös toimenpideohjelmaksi saamen kielen elvyttämiseksi

Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi

Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2007 selvityksen inarinsaamen kielen tilanteesta ja sen huollon ja tutkimuksen tarpeesta.

Inarinsaamen kielen tilanne sekä kielenhuolto- ja tutkimustarpeet

Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2006 selvityksen koltansaamen tilasta ja toimenpidetarpeista. Selvityksen liitteenä on aiempia koltansaamea koskevia selvityksiä.

Selvitys koltansaamen nykytilasta ja tarpeellisista toimenpiteistä

 Liite 1. Koltansaamen kielestä

 Liite 2. Kolttauutiset

 Liite 3. Koltansaamen kielipesä

Kotimaisten kielten keskus julkaisi vuonna 2007 selvityksen koltansaamen tilasta ja sen kehittämistarpeista.

Pohjoissaamen kielen tilanne ja kehittämistarpeet

Valtioneuvoston kertomukset kielilainsäädännön soveltamisesta

Kielilain mukaan valtioneuvoston on annettava eduskunnalle vaalikausittain kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta. Viimeisin kertomus on vuodelta 2013 ja sitä aiemmat kertomukset vuosilta 2009 ja 2006. Kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta on muuttunut sisällöltään kattavammaksi kerta kerralta. Siinä käsitellään Suomen kielioloja myös niiden kielten näkökulmasta, jotka eivät ole varsinaisen kielilainsäädännön alaisuudessa.

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2013

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2009

Valtioneuvoston kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2006