Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Saamen kielten lautakunta

Kotimaisten kielten keskuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä saamen kielten lautakunta. Lautakunta antaa kielenkäyttöä koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Saamen kielten lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2018.

Jäsenet

Saamen kielten lautakunta 1.6.2018–31.5.2021:
  • Veikko Holmberg (pohjoissaame)
  • HTM, tohtorikoulutettava Berit-Ellen Juuso (pohjoissaame)
  • Erkki Lumisalmi (koltansaame)
  • humanististen tieteiden kandidaatti Anna Morottaja (varapuheenjohtaja, inarinsaame)
  • oikeustieteiden yo Tiina Sanila-Aikio (koltansaame)
  • filosofian maisteri, oppimateriaalisuunnittelija Miina Seurujärvi (inarinsaame)
  • filosofian tohtori Irja Seurujärvi-Kari (puheenjohtaja, pohjoissaame).

  Sihteerinä toimii yliopisto-opettaja Kaarina Vuolab-Lohi (Oulun yliopisto).