Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ruotsin kielen lautakunta

Ruotsin kielen huollon asiantuntijaelimenä toimii ruotsin kielen lautakunta. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista. Lautakunta esittää myös kannanottoja sekä kielenkäytöstä että kielipolitiikasta.

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja kutsuu lautakuntaan kolmeksi vuodeksi 4–8 jäsentä. Yksi jäsenistä kuuluu keskuksen henkilökuntaan.

Jäsenet

Ruotsin kielen lautakunnan jäsenet 1.6.2015–31.5.2018:

  • professori Mona Forsskåhl (Tampereen yliopisto) puheenjohtaja,
  • rehtori Laila Andersson (Mattlidens skola) varapuheenjohtaja,
  • professori Johan Bärlund (Helsingin yliopisto),
  • yliopistonlehtori Bodil Haagensen (Vaasan yliopisto),
  • varapäätoimittaja Henrik Othman (Österbottens Tidning) ja
  • erityisasiantuntija Eivor Sommardahl (Kotimaisten kielten keskus).

Sihteerinä toimii erityisasiantuntija Pia Westerberg (Kotimaisten kielten keskus).