Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Ruotsin kielen lautakunta

Ruotsin kielen huollon asiantuntijaelimenä toimii ruotsin kielen lautakunta. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista. Lautakunta esittää myös kannanottoja sekä kielenkäytöstä että kielipolitiikasta.

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja kutsuu lautakuntaan kolmeksi vuodeksi 4–8 jäsentä. Yksi jäsenistä kuuluu keskuksen henkilökuntaan.

Jäsenet

Ruotsin kielen lautakunnan jäsenet 1.6.2018–31.5.2021:

  •  professori Johan Bärlund (puheenjohtaja)

  • erityisasiantuntija Anna Maria Gustafsson (Kotimaisten kielten keskus)
  • yliopistonlehtori Bodil Haagensen 

  • yliopistonlehtori Jannika Lassus  • toimittaja Dan Lolax  • äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Michaela Örnmark

Sihteerinä toimii erityisasiantuntija Maria Fremer (Kotimaisten kielten keskus).