Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Viittomakielten lautakunta

Kotimaisten kielten keskuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä viittomakielten lautakunta. Lautakunnan tehtävänä on antaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen käyttöä koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Tyypillisesti lautakunta antaa suosituksia ja neuvoja yleiskielen käytöstä. Se voi ottaa käsiteltäväkseen myös siitä poikkeavia tyylilajeja, kuten kirkollista kieltä, runoja ja lauluja. 

Lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2018.

Jäsenet

Viittomakielten lautakunnan jäsenet 1.6.2018–31.5.2021:

  • Alf Ekström (suomenruotsalainen viittomakieli)
  • filosofian maisteri Jarkko Keränen (varapuheenjohtaja, suomalainen viittomakieli)
  • kasvatustieteen maisteri Sanna Paasonen (suomalainen viittomakieli)
  • viittomakielentulkki Taina Petäjäinen (suomenruotsalainen viittomakieli)
  • projektitutkija Juhana Salonen (puheenjohtaja, suomalainen viittomakieli)
  • yliopettaja Elina Tapio (suomalainen viittomakieli)
  • toimittaja Mikaela Tillander (suomalainen viittomakieli)
  • viittomakielen ja tulkkauksen lehtori Mari Virtanen (suomalainen viittomakieli).

Lautakunnan sihteerinä toimii tutkija Leena Savolainen (Kuurojen Liitto ry).