Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Viittomakielten lautakunta

Kotimaisten kielten keskuksen yhteydessä toimii asiantuntijaelimenä viittomakielten lautakunta. Lautakunnan tehtävänä on antaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen käyttöä koskevia periaatteellisia tai yleisluonteisia suosituksia.

Tyypillisesti lautakunta antaa suosituksia ja neuvoja yleiskielen käytöstä. Se voi ottaa käsiteltäväkseen myös siitä poikkeavia tyylilajeja, kuten kirkollista kieltä, runoja ja lauluja. 

Lautakunnan jäsenet nimitetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen lautakunta nimitettiin 1.6.2015.

Jäsenet

Viittomakielten lautakunnan jäsenet 1.6.2015–31.5.2018:

  • viittomakielen kääntäjä Janne Kankkonen, puheenjohtaja (suomenruotsalainen viittomakieli),
  • opiskelija Jarkko Keränen (suomalainen viittomakieli),
  • kommunikaatiokouluttaja Tuija Mustonen (suomalainen viittomakieli),
  • viittomakielentulkki Taina Petäjäinen (suomenruotsalainen viittomakieli),
  • projektitutkija Juhana Salonen, varapuheenjohtaja (suomalainen viittomakieli)
  • toimittaja Thomas Sandholm (suomalainen viittomakieli),
  • tutkijatohtori Elina Tapio (suomalainen viittomakieli).


Lautakunnan sihteerinä toimii tutkija Leena Savolainen (Kuurojen Liitto ry, vastuualueena suomalainen viittomakieli ja suomenkielinen kokousaineisto).