Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Viittomakielen lautakunnassa käsiteltyä aiheittain


Tälle sivulle on koottu viittomakielen lautakunnassa esillä olleita asioita aiheittain ryhmiteltynä. Linkeistä aukeavat viittomakielisten pöytäkirjojen pykälät, joissa kyseessä olevaa asiaa on käsitelty. Videotiedostot (Windows Media) voi katsoa suoratoistona (katsele) tai ladata tietokoneelle (lataa). Suomenkieliset tekstitiedostot (pdf) avautuvat kokonaisina pöytäkirjoina.

Palaa otsikoihin

Viittomisto (ei nimistö)

virtuaalikoulu

    9.6.97 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

euro ja sentti

    15.10.99 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    21.12.99 / 7. §  viittomakielellä: katsele  lataa  suomeksi: pdf

    5.2.01 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    suositus 6.4.01 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

käsipuhelin, kännykkä

    9.6.97 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    suositus 6.4.01 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Turun seudulla käytettävät sormiaakkosiin pohjautuvat viittomat: SEMINAARI, RISKI, RUSINA, ROOLI ja RAHKA

    21.12.99 / 8. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

yksikätinen 1 1/2 ja 2 1/2 vai kaksikätinen 1 1/2 ja 2 1/2, kummat ovat sopivampia viittomakielisissä uutisissa käytettäväksi?

    21.12.99 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

avaruussukkula Discovery

    21.12.99 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

homonymia suomalaisessa viittomakielessä sekä käsitteet "tuntomerkki”, ”tunnusmerkki", "rauhoitettu", "luonnonvarainen", "johtaja" ja "alainen"

    22.5.99 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Numeraalit ja numeraalijohdokset -julkaisun aineisto

    19.2.00 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Mikkelin ”Matemaattisia viittomia” -cd-rom

    27.5.00 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

sivistyssanojen ja erikoisalojen termien asema suomalainen viittomakieli – suomi -sanakirjan vastineissa (myös yleisesti suomenkielisten vastineiden valinnasta)

    23.1.98 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    6.2.98 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kuurojen Liiton biologian sanastotyö – laaja keskustelu uudisviittomien muodostusperiaatteista

    21.12.98 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

keskustelu uudisviittomien muodostustavoista

    5.2.01 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

globalisaatio, digitaalinen, portaali, virtuaalinen, laajakaista

    17.5.04 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    16.8.04 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    15.11.04 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

kaksi PELI-viittomaa ja viittoma OTTELU

    15.11.04 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Sopiiko viittoma KOHTA arkikielen ohella myös yleiskieleen?

    19.12.05 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

curling

    suositus 15.2.07 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Suomessa lähivuosina valmistuneiden viittomakielen sanakirjojen tarkastelu

    30.11.06 / 3. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

oikeustieteellisten termien viittomavastinetyö

    23.10.08 / 4. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Viittomakielen kuvasanakirjan digitaalinen versio

    23.10.08 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Viittomakielen sanastohanke, "viittomapankki"

    29.1.09 / 4. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Nimistö

suositus YLEn Viittomakielisille uutisille eri tavoista viittoa ihmisten, tuotteiden ja maiden nimiä

    15.10.99 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Linux

    15.10.99 / 10. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kuurojen Palvelusäätiön Kotiväylä-palvelu

    5.2.01 / 6. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kauniainen

    18.11.02 / 7. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

YLEn "maiden ja kaupunkien nimiviittomien keruuhanke"

    18.11.02 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Australia ja Portugali

    suositus 9.6.03 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Suomalaisen viittomakielen paikannimien kielenhuolto – millaisia periaatteita siinä noudatettaisiin?

    31.1.03 / 6. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    suosituksia 9.6.03 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kotuksen nimiviittoma

    19.12.05 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    8.5.06 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    25.9.06 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

viittomakieliset paikannimet vuoden 2007 teemana

    15.2.07 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    4.4.07 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    4.9.07 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

poliittisten puolueiden nimet

    15.2.07 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

palvelukeskus Sampolan nimenvaihdos

    1.4.09 / 4. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Viitottujen kokonaisuuksien tarkastelu

YLEn Viittomakielisissä uutisissa käytettävän viittomakielen tarkastelu kokonaisuutena

    18.10.02 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Maamme-laulu

    17.5.04 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    30.11.06 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

kalevalaiset runot

    17.5.04 / 8. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kuurojen Liiton Hely-projektissa tuotetun viittomakielen aineiston tarkastelu

    8.5.06 / 8. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

viittomakielten kirjallistuminen Suomessa

    4.9.07 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

äidinkielisen viittojan kääntäjän- ja viittomistaidon arvioiminen – tapaus Kelan viittomakieliset www-sivut.

    21.4.10 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kirkkohallituksessa tehty käännöstyö

Isä meidän -rukouksen käännösehdotus

    21.12.99 / 4. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Herran siunauksen ja kastekäskyn käännösehdotukset

    23.10.00 / 6. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Uskontunnustuksen ja kymmenen käskyn käännösehdotukset

    27.11.00 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Kymmenen käskyn käännösehdotus

    4.12.00 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Luukkaan evankeliumi

    15.11.04 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Kirkon toimituksissa käytettävä viittomakieli, laaja yleiskeskustelu

    5.10.09 / 3. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Viittomakielisten pöytäkirjojen kielenhuolto ja muu kehittäminen

9.6.97 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

18.8.97 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

31.10.97 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

24.10.98 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

21.12.98 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

12.2.99 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

18.11.02 / 5 §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Kohtaamiset kieliyhteisön kanssa

keskustelutilaisuus Valtakunnallisessa viittomakieliseminaarissa 20.–21.9.1997

    18.8.97 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    31.10.97 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Valtakunnallinen viittomakieliseminaari 26.10.03, keskustelutilaisuus YLEn Viittomakielisten uutisten kielestä

    26.9.03 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    25.10.03 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    17.5.04 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kuurojen kulttuuripäivät 26.–28.5.06, kilpailu Kotuksen nimiviittomasta

    19.12.05 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    8.5.06 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    25.9.06 / 5. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

viittomakielinen novelli -kilpailu

    4.9.07 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    23.10.08 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Kielipolitiikka

Kotuksen kielipoliittisen ohjelman vaikutus lautakunnan työskentelyyn

    24.10.98 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Viittomakielisten kielipoliittinen ohjelma

    15.2.07 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    4.4.07 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

    23.10.08 / 8. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

suomenruotsalaisella viittomakielellä tiedottamiseen liittyvät kielipoliittiset linjaukset

    21.4.10 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Periaatekeskustelut lautakunnan kielenhuoltotyöstä

    22.5.99 / 6. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Laajoja periaatekeskusteluja käytiin myös kahdessa lautakuntaa ennakoivan työryhmän kokouksessa:

    13.3.97  suomeksi: pdf

    3.5.97  suomeksi: pdf

Palaa otsikoihin

Muut asiat

Finskt teckenspråk vai finländskt teckenspråk viittaamaan käsitteeseen "suomalainen viittomakieli"?

    23.1.98 / 7. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Kotuksen eri kielilautakuntien roolit ja työskentelytavat

    25.9.06 / 8. § viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf

Voiko valokuvassa näkyvien talojen sijaintiin tai olemassaoloon viitata käyttämällä paikallistavaa (lokatiivista) viittomaa, jonka käsimuoto on "kaikki viisi sormea harallaan ja koukussa"?

    30.11.06 / 9. §  viittomakielellä: katsele lataa  suomeksi: pdf


Palaa otsikoihin