Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Muiden maiden kielipoliittiset ohjelmatPohjoismaisten kieliohjelmien tavoitteita ovat maan pääkielen turvaaminen ja vahvistaminen, kielenkäytön määritteleminen suhteessa englantiin, EU:n kieliin ja pohjoisiin naapurikieliin, kieliteknologian kehittäminen, suositusten antaminen eri elinkeinoelämän ja median kielistä, opetuskielten kielipoliittisten ratkaisujen käsittely sekä kielellisten oikeuksien määritteleminen.

Pohjoismaiden kielineuvosto laati vuonna 2005 pohjoismaisen kielipoliittisen julistuksen, jonka kaikki Pohjoismaiden opetusministerit hyväksyivät vuonna 2006. Julistus ei ole oikeudellisesti sitova, mutta opetusministerit ovat sitoutuneet toteuttamaan sen pitkän aikavälin tavoitteet.

Palaa otsikoihin

Ruotsi

Ruotsin komitea julkaisi vuonna 2002 mietinnön Mål i mun ruotsin kielen toimintaohjelmaksi. Mietintö sisältää myös suomenkielisen tiivistelmän. Vuonna 2005 Ruotsin hallitus asetti työryhmän selvittämään ruotsin kielipolitiikkaa. Työryhmä laati selvityksen pohjalta selostuksen Bästa språket. Vuonna 2008 Ruotsin kielilakikomitea julkaisi mietinnön Värna språken.  

Palaa otsikoihin

Tanska

Tanskan kulttuuriministeriö asetti vuonna 2003 asiantuntijaryhmän laatimaan kielipoliittisen ohjelman. Sen nimeksi tuli Sprog på spil. Kulttuuriministeriön asettaman kielikomitean seurantaraportti ja uusi toimintaohjelma Sprog til tiden julkaistiin vuonna 2008.

Palaa otsikoihin

Norja

Norjan kielineuvosto laati vuonna 2005 ehdotuksen kielistrategiaksi. Sen nimi on Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidalder. Vuonna 2008 Norjan kulttuuri- ja kirkkoasiainministeriö julkaisi kielipoliittisen ohjelman Mål och meining.

Palaa otsikoihin

Islanti

Islannissa laadittiin sen kielilautakunnan aloitteesta kielipoliittinen ohjelma Íslenska til alls, joka ilmestyi vuonna 2008.

Palaa otsikoihin

Färsaaret

Färsaarten kulttuuriministeriön fäärin kieltä koskeva kielipoliittinen strategia Málmørk. Álit um almennan málpolitikk ilmestyi vuonna 2007.

Palaa otsikoihin

Grönlanti

Grönlannin kielilautakunta julkaisi Grönlannin kielipoliittisen ohjelman jo vuonna 2001. Ohjelma …men ordet antaa suosituksia Grönlannissa nykyisin ainoana virallisena kielenä olevan grönlannin kielen vahvistamiseksi.

Palaa otsikoihin

Viro

Viron valtion kielistrategia Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010 ilmestyi viroksi ja englanniksi vuonna 2004. Sitä seurannut uusi toimintaohjelma julkaistiin vuonna 2011.

Palaa otsikoihin