Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Suomen kielen lautakunta

Suomen kielen huollon ja nimistönhuollon asiantuntijaelimenä toimii suomen kielen lautakunta. Lautakunta päättää kielenkäyttöä koskevista yleisluonteisista tai periaatteellisista suosituksista ja ottaa kantaa kielipoliittisiin kysymyksiin.

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja kutsuu lautakuntaan 4–8 jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yksi jäsenistä kuuluu keskuksen henkilökuntaan.

Jäsenet

Suomen kielen lautakunnan jäsenet 1.6.2018–31.5.2021:

  • professori Jaakko Leino, puheenjohtaja

  • toimittaja Ville Eloranta

  • äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Sari Hyytiäinen

  • neuvotteleva virkamies Kaisa Kuhmonen

  • kehittämispäällikkö Leealaura Leskelä  • suomentaja Sampsa Peltonen

  • professori Jari Sivonen

  • kielenhuolto-osaston johtaja Salli Kankaanpää (Kotimaisten kielten keskus).


Sihteerinä toimii erityisasiantuntija Sari Maamies (Kotimaisten kielten keskus).