Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Valtionhallinnon  nimien alkukirjaimet

Suomen kielen lautakunta 22.5.2003

Suomen kielen lautakunta keskusteli kokouksessaan 22.5.2003 valtionhallinnon nimistä ja päätyi tällaisiin käytännönläheisiin periaatteisiin:

  • Vakiintuneen tavan mukaan käytetään pientä kirjainta ministeriöiden ja oikeusistuinten nimissä, samoin erillislaitosten yksiköiden ja osastojen nimissä. Samoin pientä alkukirjainta käytetään tavallisimmin toimikuntien, neuvostojen ja muiden asiantuntijaelinten nimityksissä.

  • Isokirjaimisuuden lisääntyminen näyttää olevan tosiasia. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa on mahdollista käyttää isoa kirjainta. Nimen  loppuosan perusteella ei näyttäisi pystyvän aukoitta päättelemään kirjoitusasua.

  • Jos organisaatiolla on erisnimi, iso kirjain on vain ensimmäisen sanan alussa, vaikka nimi olisi moniosainen.

Valtionhallinnon nimien alkukirjaimesta on kirjoitettu Kielikellossa 3/2003

Käytännön ratkaisuja.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången