Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Maiden nimien taivuttaminen

Suomen kielen lautakunnan suositus 9.10.2000

Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan 9.10.2000 maiden nimien taivutusta ja maiden nimistä muodostettavia adjektiiveja ja asukkaannimijohdoksia. Koska asiaan liittyy muutamia erityiskysymyksiä, lautakunta katsoi aiheelliseksi antaa niistä seuraavan suosituksen.

Ulkomaiset saarennimet

Jotkin valtiot ja epäitsenäiset maat ovat saaria tai koostuvat useista saarista. Kotimaisissa saarennimissä sisäpaikallissijojen käyttö on suomen kielessä yleisempää kuin ulkopaikallissijojen. Niinpä Suomen Akatemian kielitoimisto suositti 1958 samaa käytäntöä myös ulkomaiden saarennimiin lukuun ottamatta monikollisia saariryhmien nimiä, joihin ulkopaikallissijat olivat jo vakiintuneet.

Vuonna 1978 suomen kielen lautakunta suositti edelleen ulkomaisista saarennimistä käytettäväksi sisäpaikallissijoja todeten kuitenkin, että varsinkin matkailun yhteydessä on joistakin saarennimistä ulkopaikallissijojen käyttö yleistynyt ja ettei sitä voida pitää virheellisenä ja että sekä koti- että ulkomaisia pieniä saaria tarkoittavia nimiä on käytetty vanhastaan useimmiten ulkopaikallissijoissa: Caprilla, Madeiralla (Kielikello 1/1979, s. 15). Esityksessä mainittiin kuitenkin, että ”valtiota tarkoittavana nimi [saarennimi Kuuba] taipuu kuten yleensä maannimet sisäpaikallissijoissa”.

Ulkomaisten saarennimien taivutuksesta on siis annettu edellä mainitut ohjeet, joiden mukaan sisäpaikallissijaa on taivutuksessa pidettävä ensisijaisena lukuun ottamatta monikollisia ja maa-loppuisia saarennimiä sekä pienten saarien nimiä. Saman periaatteen mukaisesti myös maanniminä käytettäviä ulkomaisia saarennimiä on suositettu taivuttamaan sisäsijoissa.

Suomen kielen lautakunnan 9.10.2000 tekemän päätöksen mukaisesti useimmissa maanniminä käytettävissä ulkomaisissa saarennimissä on myös ulkopaikallissijaa pidettävä nykyään vakiintuneisuutensa vuoksi hyväksyttävänä. Ulkomaisten saarennimien taivutusta ei ole tarpeen erotella sen mukaan, käytetäänkö nimeä valtiosta tai muusta hallinnollisesta alueesta, matkailukohteesta tai muussa yhteydessä. Esim.

Kypros: Kyproksessa, Kyproksella
Gibraltar : Gibraltarissa, Gibraltarilla
Malta : Maltassa, Maltalla
Martinique : Martiniquessa, Martiniquella

Monikkomuotoisia maannimiä, jotka ovat samalla saarennimiä, taivutetaan edelleen pelkästään ulkopaikallissijoissa. Esim.

Alankomaiden Antillit : Alankomaiden Antilleilla

Filippiinit : Filippiineillä; Färsaaret : Färsaarilla

Malediivit : Malediiveilla; Seychellit : Seychelleillä

Yhdistelmänimet

Jotkin maannimet on muodostettu yhdistämällä kahden maahan kuuluvan kohteen nimet ja-sanalla (Wallis ja Futuna, Trinidad ja Tobago). Silloin, kun nimenosiin ei sisälly suomennettua ainesta, liitetään sijapääte tällaisissa yhdistelmänimissä kokonaisuuden hahmottamiseksi ja yksinkertaisuuden vuoksi maannimen jälkimmäiseen osaan. Niitä taivutetaan sisäpaikallissijoissa, ellei jälkiosa ole monikollinen saarennimi*. Esim.

Antigua ja Barbuda : Antigua ja Barbudassa
Bosnia ja Hertsegovina : Bosnia ja Hertsegovinassa
São Tomé ja Príncipe : São Tomé ja Príncipessä
Wallis ja Futuna : Wallis ja Futunassa

*Etelä-Georgia ja Eteläiset Sandwichsaaret : Etelä-Georgiassa ja Eteläisillä Sandwichsaarilla

*Heard ja McDonaldinsaaret : Heard ja McDonaldinsaarilla

Samalla tavalla on jo vanhastaan taivutettu yhdysmerkillisiä nimiä kuten Guinea-Bissau : Guinea-Bissaussa, Papua-Uusi-Guinea : Papua-Uudessa-Guineassa.

Vastaavankaltaisissa ja-sanan sisältävissä maannimissä taivutetaan myös ensimmäisen kohteen nimeä, jos se on suomennettu. Esim.

Huippuvuoret ja Jan Mayen: Huippuvuorilla ja Jan Mayenissa

Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti: Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa.

Yhdistelmänimistä johdetut kansalaisuudennimitykset

Maanniminä esiintyvistä yhdistelmänimistä voidaan muodostaa adjektiiveja ja kansalaisuudennimityksiä ilman nimeen kuuluvaa ja-sanaa. Esim.

Bosnia ja Hertsegovina bosniahertsegovinalainen

Trinidad ja Tobago trinidadtobagolainen

Vrt. guineabissaulainen; nummipusulalainen, savokarjalainen.