Siirry sisältöön

Puolueiden nimet: iso vai pieni alkukirjain

Suomen kielen lautakunnan suositus 5.5.2011

Suomen kielen lautakunta käsitteli saamansa aloitteen vuoksi puolueiden nimien oikeinkirjoitusta keväällä 2011. Pohdittavana oli kysymys, pitäisikö puolueiden käyttönimet, esimerkiksi kokoomus, vihreät, sosiaalidemokraatit, kirjoittaa isolla vai pienellä alkukirjaimella. Samaa kysymystä lautakunta on pohtinut jo kerran ennenkin, vuonna 1981. Suositusta ei tuolloin muutettu, ja samaan tulokseen lautakunta päätyi tälläkin kertaa. Puolueiden nimien kirjoittamista koskeva suositus säilyy siis entisellään.

Entisen (ja voimaan jääneen) suosituksen mukaan puolueiden käyttönimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella. Isoja alkukirjaimia käytetään vain silloin, kun mainitaan puolueen virallinen, puoluerekisteriin merkitty nimi (kuitenkin ilman lyhennettä rp. ’rekisteröity puolue’), esimerkiksi Kansallinen Kokoomus, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, Vihreä liitto, Suomen Keskusta. Näitä nimiä tarvitaan kuitenkin hyvin harvoin.

Puolueiden käyttönimet (esim. kokoomus, keskusta, vihreät, perussuomalaiset, sosiaalidemokraatit) ovat luonteeltaan erisnimimäisiä, mikä puoltaisi niiden kirjoittamista isolla alkukirjaimella. Iso alkukirjain synnyttäisi kuitenkin uudenlaisia oikeinkirjoituskysymyksiä.

Puolueen nimi yhdyssanan osana:

Mikkelissä toimii neljä Kokoomus-yhdistystä. [Jos puolueen nimi kirjoitetaan isolla, tarvitaan yhdyssanarakenteissa yhdysmerkki.]

Nykysuositus: Mikkelissä toimii neljä kokoomusyhdistystä.

Alkukirjain osoittaa, onko kyseessä puolueen nimi vai aatesuunta tai puolueen kannattaja. Monikkomuotoinen erisnimi aiheuttaisi myös kysymyksen predikaatin muodosta (yksikkö vai monikko):

Tästä asiasta Perussuomalaiset [puolue] on/ovat ~ perussuomalaiset [jäsenet] ovat sitä mieltä, että…

Nykysuositus: Tästä asiasta perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että…

Hän on Keskusta-poliitikko [puolueen jäsen] ~ hän on keskustapoliitikko [poliittiseen keskustaan sijoittuva].

Nykysuositus: Hän on keskustapoliitikko [molemmat merkitykset].

Sekä pieneen että isoon alkukirjaimeen sisältyy ongelmia. Pientä kirjainta puoltaa vakiintuneisuus ja käytön helppous eri rakenteissa: suositus näyttäisi olevan varsin hyvin omaksuttu tiedotusvälineissä, eikä niiden taholta ole esiintynyt ainakaan Kielitoimistoon päin painetta muuttaa suositusta.

Ison alkukirjaimen käyttöä puoltaisi puolueiden epävirallistenkin nimien erisnimimäisyys. Isoa alkukirjainta myös käytetään melko paljon muissa kuin lehtiteksteissä. Uusi oikeinkirjoitusongelma saattaa kuitenkin syntyä siitä, milloin viitataan puolueeseen, milloin sen jäseniin tai yleisemmin aatesuunnan kannattajaan tai aatesuuntaan. Kirjoittajan on osattava käyttää isoa ja pientä alkukirjainta tarkoittamansa merkityksen osoittamiseen.

Suositus

Suomen kielen lautakunta käsitteli asiaa kahdessa kokouksessa, koska haluttiin selvittää mm. tiedotusvälineiden mielipidettä suosituksen muuttamistarpeesta. Tehtiin kysely, joka osoitti, että puolueiden nimien kirjoittamista koskeva suositus (pieni alkukirjain) ei ole ollut lehdistössä ongelma, vaan suositus on ollut varsin vakiintunut. Sen muuttamista ei juuri pidetty tarpeellisena.

Vakiintuneen suosituksen muutos aiheuttaisi todennäköisesti paljon sekaannusta, mikä vaikeuttaisi kirjoittajien työtä. Ohjeistuksen tarve olisi suuri. Median nykyinen varsin vakiintunut tilanne sekoittuisi pitkäksi ajaksi. Varsinkin puolueennimen käyttö yhdyssanan osana (kokoomusyhdistys – Kokoomus-yhdistys) sekä puolueen, jäsenen ja aatesuunnan erottaminen toisistaan alkukirjaimen perusteella aiheuttaisivat (loogisuudestaan huolimatta) uudenlaisia oikeinkirjoituskysymyksiä (Tästä Vihreät on / ovat – vihreät ovat eri mieltä).

Tämän vuoksi suomen kielen lautakunta päätyi seuraavaan suositukseen:

Puolueiden nimet kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, kun ei tarkoiteta puolueen virallista, puoluerekisteriin merkittyä nimeä. Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan yhtenäisyyden vuoksi myös ne puolueennimet, joiden ns. käyttönimi on sama kuin puoluerekisteriin merkitty nimi (ilman lyhennettä rp.). Tämän suosituksen mukaan kirjoitetaan esimerkiksi lehtitekstissä kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit, sosiaalidemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, vasemmistoliitto, perussuomalaiset, itsenäisyyspuolue, piraattipuolue, senioripuolue, samoin sellaiset puolueennimet kuin köyhien asialla, muutos 2011.

Lue lisää puolueiden nimien alkukirjainkysymyksestä Kielikellosta 2/2011.