Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Yhteen ja erikseen

Suomen kielen lautakunnan suositus 31.1.2014

Suomen kielen lautakunta käsitteli kokouksessaan 31. tammikuuta 2014 eräitä yhteen ja erikseen kirjoittamisen kysymyksiä.

Lautakunta päätti väljentää sanakirjoissa ja oppaissa esitettyä kirjoitussuositusta seuraavissa:

päinvastoin – mahdollinen myös päin vastoin (vrt. esim. minne päin ~ minnepäin, kummin päin ~ kumminpäin)

pikkuhiljaa –  mahdollinen myös pikku hiljaa (vrt. pikkujuttu ~ pikku juttu)

itsestään selvä – mahdollinen myös itsestäänselvä (vrt. aina yhteen itsestäänselvyys).


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången