Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Nimityyppi Hanko Pohjoinen

Suomen kielen lautakunnan suositus 2.12.2002

Suomen kielen lautakunta käsitteli nimityyppiä Hanko pohjoinen kokouksessaan 2.12.2002 ja antoi seuraavanlaisen ohjeistuksen: 

  • Pyritään siihen, että ilmauksen ensimmäisenä jäsenenä oleva paikannimi on genetiivimuodossa ja että nimet ovat muutenkin kielenmukaisesti muodostettuja: Turun Energia, Lahden Vesi, Tampereen Filharmonia, Jyväskylän Sinfonia tai vielä paremmin Jyväskylän sinfoniaorkesteri; Meri-Lapin instituutti; Metallityöväenliiton Länsi-Uudenmaan aluetoimisto, Helsinki-Vantaan Teknopolis.

  • Pyritään ilmauksiin, joissa adjektiiviattribuutti on pääsanansa edessä, ei jäljessä.

  • Pyritään siihen, että ilmansuuntaa ilmaisevalla adjektiivilla on pääsana.


Pitäisi välttää sentyyppisiä ilmansuuntia sisältäviä ilmauksia kuin Oulun Eteläinen ja Tampere Eteläinen, joissa nimeen sisältyvä paikka ei itse kuulu nimimuodostelman tarkoitteeseen ja koko nimi viittaa mainitun paikkakunnan ulkopuolelle. Alue pitäisi nimetä kokonaan muulla keinoin käyttäen kyseessä olevia paikannimiä.  Sen sijaan Hanko Pohjoinen ja Riihimäki Eteläinen viittaavat Hangon ja Riihimäen alueisiin, ja ne voitaisiin muuttaa muotoon Pohjois-Hanko ja Etelä-Riihimäki.

Suositetaan käytettäväksi nimimuotoja Turun eteläinen myyntipiiri, Pohjois-Riihimäen koulu ~ Riihimäen pohjoinen koulu, Joensuun eteläinen rotaryklubi, Vaasan eteläinen rotaryklubi, Pohjois-Hangon omakotialue. Näin muodostettujen nimien taivutus ei tuottaisi ongelmia: Turun Energiassa, Pohjois-Hangon omakotialueella, Jyväskylän sinfoniaorkesterissa.