Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Adjektiivien komparaatio

Suomen kielen lautakunnan suositus 11.10.1999 ja 29.5.2000

Suomen kielen lautakunta on Perussanakirjan toimituksen aloitteesta käsitellyt adjektiivien komparaatiota vuosina 1999 ja 2000. Lautakunta päättyi väljentämään eräiden adjektiivityyppien aiempia komparaatio-ohjeita siten, että tulevissa CD-Perussanakirjan versioissa voidaan antaa sanojen komparaatiomuodoille nykyistä useampia rinnakkaismuotoja. Samalla tavalla, kuin  jo aiemmin on ollut mahdollista komparoida kiva-sanaa kahdella tavalla (kivampi, kivoin; kivempi, kivin), voidaan komparoida eräitä muita, esimerkiksi sanaa saita (saidempi, saidin; saidampi, saidoin). Useampitavuisten kka- ja kkä-loppuisten adjektiivien superlatiiviksi on aiemmin hyväksytty vain in-loppuinen  (esim. tanakka, tanakin), jonka rinnalle nyt  hyväksyttiin oin-loppuinen (tanakoin).