Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Henna Makkonen-Craig


Tehtävänimike ja osasto: erityisasiantuntija, kielenhuolto-osasto

Työtehtävät: yleinen kielenhuolto, kielineuvonta, Kielikellon toimittaminen, Kielitoimiston Facebook, tieteen asiantuntijatehtävät

Koulutus, oppiarvo: filosofian tohtori, dosentti (suomen kieli)

Asiantuntemus ja kiinnostuksen kohteet: työelämän viestintä (mm. tsättipalvelut), tiedeviestintä, kirjoittaminen ja kielikonsultointi sekä näihin liittyvä koulutus ja tutkimus

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, puh. 0295 333 299Julkaisuja

(2017). The forbidden first word: Discourse functions and rhetorical patterns of AND-prefacing in student essays. – Text&Talk 37 (6): 713–734.

(2015). Lausesujuvuudesta tilanteiseen sujuvuuteen. –  Tekstit puntarissa. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Toimittanut Elina Harjunen. Helsinki: Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.

(2014a). Aspects of dialogicity: Exploring dynamic interrelations in written discourse.  – A.-M. Karlsson & H. Makkonen-Craig (toim.), Analysing text AND talk. Att analysera texter OCH samtal, s. 101–122. FUMS-rapport 233. Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet. Digitaalinen arkisto DiVA, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A757298&dswid=3112.

(2014b). The emergence of a research tradition: Dialogically-oriented linguistic discourse analysis.  – A.-M. Karlsson & H. Makkonen-Craig (toim.), Analysing text AND talk. Att analysera texter OCH samtal, s. 123–135. FUMS-rapport 233. Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet. Digitaalinen arkisto DiVA, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A757298&dswid=3112.

(2014c). Texts and conversations: Traditions and perspectives from Sweden and Finland. – A.-M. Karlsson & H. Makkonen-Craig (toim.), Analysing text AND talk. Att analysera texter OCH samtal, s. 1–13. FUMS-rapport 233. Institutionen för nordiska språk, Uppsala Universitet. Digitaalinen arkisto DiVA, http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A757298&dswid=3112. (Yhdessä Anna-Malin Karlssonin kanssa.)

(2013). Kirjalliset käytänteet työn, instituution ja arjen kulttuurin jäsentäjinä. (D. Barton & U. Papen, toim., The anthropology of writing: understanding textually-mediated worlds). – Virittäjä 117: 613–618.

(2011a). Connecting with the reader: Participant-oriented metadiscourse in newspaper texts. – Text&Talk 31 (6): 683–704.

(2011b). Kirjoittajan kompetenssit ja äidinkielellä kirjoittaminen. – A. Kauppinen, H. Lehti-Eklund, H. Makkonen-Craig & R. Juvonen (2011, toim.), Lukiolaisten äidinkieli: suomen- ja ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoiden tekstimaisemat ja kirjoitustaitojen arviointi, s. 62–91. SKST 1304. Helsinki: SKS.

(2010). Ylioppilasaine ja päättökokeen tavoitediskurssi: genre ja varjogenre. – H. Lappalainen, M.-L. Sorjonen & M. Vilkuna (toim.), Kielellä on merkitystä: näkökulmia kielipolitiikkaan, s. 206–252. SKST 1262. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

(2009). Kielenvaihtelu ja siirtymälauseet toimittajan välineinä. – Kieliviesti 4/2009, s. 7–11.

(2007) Murteiden uusi nousu. – Suomennoskirjallisuuden historia II. Kääntäminen kulttuurisena instituutiona, s. 401–411. Toim. H. K. Riikonen, U. Kovala, P. Kujamäki & O. Paloposki. SKST 1112. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. (Yhdessä Johanna Vaattovaaran kanssa)

(2006). Affekti ja lauserakenne: kaunokirjallisten tekstien syntaktisia rakenteita. – S. Kurhila & A. Mäntynen (toim.), Tunnetta mukana, s. 91–123. Kieli 17. Helsinki: Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsingin yliopisto.

(2005). Toimittajan läsnäolo sanomalehtitekstissä: näkökulmia suomen kielen dialogisiin passiivilauseisiin. SKST 1026. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. [Väitöskirja]