Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Elina Heikkilä


Tehtävänimike ja osasto: erityisasiantuntija, sanakirjaosasto

Työtehtävät: Vanhan kirjasuomen sanakirjan toimittaminen, vanhasta kirjasuomesta bloggaaminen, verkkosivujen toimittaminen, vanhaa kirjasuomea koskeviin yleisökysymyksiin vastaaminen

Koulutus ja oppiarvo: filosofian tohtori (suomen kieli), äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

Asiantuntemus: vanha kirjasuomi ja sanakirjatyö, kielenhuolto ja kirjoittamisen opetus, tekstintutkimus ja sosiosemioottinen visuaalinen analyysi

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, puh. 0295 333 216


lnitiaali E. Kuva: Jarkko Kauppinen, Kotus.
Initiaali eli koristeellinen alkukirjain vanhasta asetuskokoelmasta.

Kirjoja, yhteistä ja omaa tekoa

2017b (useita kirjoittajia): Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 13., korjattu painos. Kotimaisten kielten keskus, Helsinki.

2017a (useita kirjoittajia): Kielitoimiston kielioppiopas. 4., korjattu painos. Kotimaisten kielten keskus, Helsinki.

2006: Kuvan ja tekstin välissä. Kuvateksti uutiskuvan ja lehtijutun elementtinä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.Tieteellisiä kirjoituksia

2017: Gamle Adam i Kobenheegan − person- och ortnamn i finländska nätordböcker.  − LexicoNordica 24. Navne i nordiske ordbøger, s. 35−52. Nordisk forening for leksikografi, Oslo.

2012: Etukannen kuvasta Saarisen otokseen – kuvaviittaukset aineistoaineissa. – Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela.

2006: ”Tuuletus paikallaan”. Ilmeet, eleet ja tunteet urheilukuvissa ja niiden kuvateksteissä. – Tunnetta mukana. Kirjoituksia Jyrki Kalliokosken 50-vuotispäivän kunniaksi, s. 147–160. Toim. Salla Kurhila & Anne Mäntynen. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos, Helsinki.

2004: Mellan text och bild. Bildtexterna i två finska tidningar. – Text, bild, samhälle, s. 125–135. Red. av Kristina Nikula & Kaisa Alanne & Harry Lönnroth. Nordistica Tamperensia A4, Tammerfors.

2002 (Annastiina Viertiön kanssa): Keskustelua, kouluttamista ja konsultointia. Kielitoimiston ja Kelan yhteistyö esimerkkinä 2000-luvun kielenhuollosta. – Virkapukuinen kieli, s. 245–258. Toim. Vesa Heikkinen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

1996: Taskusta pilkottaa neuvostopassi. Preesens sanomalehtiuutisten kuvateksteissä. – Teksti ja ideologia. Kieli ja valta julkisessa kielenkäytössä, s. 98–130. Toim. Jyrki Kalliokoski.  Helsingin yliopiston suomen kielen laitos. 


Sanoista ja sanakirjatyöstä

Ei sana sijwitä lennä, puhumata cauwas cuulu.

Sanasta sanat tulewat, puhet puhesta.

Yxi sana nijn hywä cuin yhdexängin.

Ei työt tehden lopu, wirret laulaen wähene, parmat tappain cato.

Rakenna aina, cuin Duomiokircko.

Henricus Florinus: Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset, Sananlascut (1702)