Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Salli Kankaanpää


Tehtävänimike ja yksikkö: erityisasiantuntija, kielenhuolto-osasto

Työtehtävät: osastonjohtaja, suomen kielen lautakunnan jäsen

Koulutus, oppiarvo: filosofian tohtori (suomen kieli)

Asiantuntemus: kielenhuolto, tekstintutkimus, viranomaiskieli, kielipolitiikka

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, 0295 333 240


Salli Kankaanpää. Kuva Sonja Holopainen, Kotus.


Julkaisuja
Hallinnon lehdistötiedotteiden kieli. (Väitöskirja.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006.

Tietoa julkaisusta Kotuksen sivuilla

Practical language planning of Finnish: its tasks and organization. – Teoksessa Sõnaga mõeldud mõte. Pühendusteos Tiiu Ereltile 20. aprillil 2012. Koostanud ja toimetanud Maire Raadik ja Tiina Leemets. Eesti keele instituudi toimetised 14. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus 2012. S. 32–49.

Tekstilajin muutoksen laadullinen tutkiminen. – Teoksessa Genreanalyysi: tekstilajitutkimuksen käsikirja. Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 169. Helsinki: Gaudeamus 2012. S. 284–295.

Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino – Räsänen, Matti: Kuinka tutkia lakitekstin syntyä ja tekstilajin rajoja? Tekstianalyysia, muutosehdotuksia ja osallistuvaa havainnointia. – Teoksessa Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus 2012. S. 394–431. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk29/

Kankaanpää, Salli – Piehl, Aino: Tekstintekijän käsikirja. Opas työssä kirjoittaville. Helsinki: Yrityskirjat 2011.