Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Pirkko Kuutti


Tehtävänimike ja osasto: erityisasiantuntija, sanakirjaosasto

Työtehtävät: Vanhan kirjasuomen sanakirjan päätoimittaja, vanhasta kirjasuomesta bloggaaminen, vanhaa kirjasuomea koskeviin yleisökysymyksiin vastaaminen

Koulutus ja oppiarvo: filosofian maisteri (suomen kieli)

Asiantuntemus: vanha kirjasuomi ja sanakirjatyö

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, puh. 0295 333 247P-initiaali. Kuva: Pirkko Kuutti.
Initiaali eli koristeellinen alkukirjain P vanhan kirjasuomen aineistosta.

Tieteellisiä kirjoituksia

2013: Sanakirja historiassa, historia sanakirjassa. Kaisa Lehtosalo & Pirkko Kuutti. Hyvä sanakirja: tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikografiaan, s. 53–76 Toimittaneet Laura Tyysteri ja Kaisa Lehtosalo. Turun yliopiston suomen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Turku: [Turun yliopisto], 2013.

2012: Varhaisimmat suomen kieliopit, Rudimenta ja Stahlin viron kielioppi. Rudimenta linguae finnicae breviter delineata: suomen kielen varhaiskielioppi ja sen tausta, s. 17–23. Toimittanut Petri Lauerma; alkutekstin editointi ja suomennos Suvi Randén. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2012.

2010: Varhaiset lainsuomennokset (Svensk sammanfattning: Lagöversättningarna till finska före år 1809). Oikeuskieli ja säädöstieto = Rättsspråk och författningsinformation:  suomenkielinen lakikirja 250 vuotta = den finskspråkiga lagboken 250 år, s. 107–129, 327–330. Toimittaneet Heikki E.S. Mattila, Aino Piehl, Sari Pajula. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2010.