Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Tarja Heinonen


Tehtävänimike ja osasto: sanakirjantoimittaja, sanakirjaosasto

Työtehtävät: Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja

Koulutus, oppiarvo: filosofian tohtori, yleinen kielitiede; Master of Arts, linguistics (University of Delaware); filosofian maisteri, suomen kieli

Asiantuntemus: leksikografia, fraseologia, kielioppi

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, puh. 0295 333 288


Tarja Heinonen Kuva: Otso Kaijaluoto, Kuvain.


Julkaisuja viime vuosilta

2017. From Monolingual to Bilingual Dictionary: The Case of Semi-automated Lexicography on the Example of Estonian–Finnish Dictionary. (Margit Langemetsin, Indrek Heinin, Kristina Koppelin ja Ülle Viksin kanssa) Teoksessa Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference, toim. Iztok Kosem, Carole Tiberius, Miloš Jakubíček, Jelena Kallas, Simon Krek, Vít Baisa.

2016. Palautepostia Kielitoimiston sanakirjalle. Kielikello 1/2016: 10–12.

2015. När man klassificerar ord. Teoksessa Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden, toim. Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi, Eivor Sommardahl. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken.

2014. Lexical Variation within Phraseological Units. Teoksessa Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014, toim. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli. Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism.

2013. Tsunami vesilasissa. Kielikello 2/2013: 12–13.

2013. Idiomien leksikaalinen kuvaus kielenkäytön ja vaihtelun näkökulmasta (väitöskirja), Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8555-0.

2010. Kuin-vertaukset. Virittäjä 114 (3): 348–373.

2009. Idiom, liknelser och kollokationer i två finska ordböcker. LexicoNordica 16: 141–159.