Kotimaisten kielten keskuksen sijainti-, yhteys- ja aukioloaikatiedot sekä tietoja organisaatiosta ja verkkotoiminnasta.

Liisa Raevaara


Tehtävänimike ja yksikkö: erityisasiantuntija, kielenhuolto-osasto

Työtehtävät: virkakielenhuolto, suulliseen vuorovaikutukseen ja puhuttuun kieleen liittyvät asiantuntijatehtävät

Koulutus, oppiarvo: filosofian tohtori, suomen kielen dosentti

Asiantuntemus: työelämän viestintä, virkakieli, viranomaisasioinnit, suulliseen vuorovaikutukseen ja puhuttuun kieleen liittyvä tutkimus

Yhteystiedot: etunimi.sukunimi[ät]kotus.fi, 0295 333 274Kirjat

Potilaan diagnoosiehdotukset lääkärin vastaanotolla. Keskustelunanalyyttinen tutkimus potilaan institutionaalisista tehtävistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2000. [Väitöskirja]

Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia (toim. yhdessä Johanna Ruusuvuoren ja Markku Haakanan kanssa). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2001.

Arjen asiointia. Keskusteluja Kelan tiskin äärellä (toim. yhdessä Marja-Leena Sorjosen kanssa). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2006

Kieli kioskilla. Tutkimuksia kioskiasioinnin rutiineista (toim. yhdessä Hanna Lappalaisen kanssa). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2009.

Vuorovaikutus Kelan puhelinpalvelussa (yhdessä Marja-Leena Sorjosen ja Hanna Lappalaisen kanssa). Verkkojulkaisu. Työpapereita 46. Helsinki: Kela. 2013. file:///C:/Users/03039587/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/LAI0Y4X9/Tyopapereita46.pdf

Imperative turns at talk: The design of directives in action (toim. yhdessä Marja-Leena Sorjosen ja Elizabeth Couper-Kuhlenin kanssa). Amsterdam: John Benjamins. 2017.