Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Murteenseuruuhanke

Suomen murteiden seuruututkimuksessa (1989–2010) selvitettiin eri puolilla Suomea asuvien ihmisten murteen säilymistä ja muuttumista kymmen vuoden kuluessa. Kotus toteutti tutkimuksen yhteistyössä yliopistojen suomen kielen laitosten kanssa.

Tutkimus tehtiin kymmenellä paikkakunnalla, jotka sijaitsevat eri murrealueilla. Tutkimuspaikat olivat Alastaro, Alatornio, Artjärvi, Eurajoki, Kauhava, Lapinlahti, Liperi, Pälkäne, Sotkamo ja Savitaipale. Aineisto kerättiin haastattelemalla kullakin paikkakunnalla samoja ihmisiä kymmenen vuoden välein. Haastateltavina oli sekä naisia että miehiä, ja he edustivat eri ikäpolvia: nuoria, keski-ikäisiä ja vanhoja.

Ensimmäisen kierroksen aineisto kerättiin vuosina 1989–1995 ja toisen kierroksen aineisto vuosina 1999–2007. Tutkimukset on tehty pääasiassa opiskelijoiden pro gradu -töinä. Ensimmäisen kierroksen tutkimusten tuloksista on myös koottu loppuraportti Miten kuvata muutosta? (2005).

Miten kuvata muutosta? -verkkojulkaisu

Suomen murteiden seuruuhankkeen julkaisut


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången