Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Asiointitilanteiden vuorovaikutuskäytänteiden tutkimus 

Hankkeessa (2002–2007) tutkittiin asiointitilanteiden vuorovaikutuskäytänteitä. Aineistona oli videoituja asiointeja monentyyppisissä tilanteissa: muun muassa Kelan toimistossa, kioskilla, kampaamossa ja valokuvaamossa. Kustakin asiointitilanteesta nauhoitettiin aineistoa useammalla paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

Tutkimuksessa tarkasteltiin asioinneissa keskeisiä toimia ja niiden hoitamiseen käytettyjä vuovaikutuskeinoja: muun muassa sitä, miten asiakkaat kertovat asiointinsa syyn, miten ammattilainen antaa asiakkaalle ohjeita tai miten asioinneissa selvitetään ymmärrysongelmia. Tutkimuksessa myös verrattiin vuorovaikutuskäytänteitä erityyppisissä asiointitilanteissa. Lisäksi kartoitettiin sitä, oliko vuorovaikutuskäytänteissä eroja eri puolilla Suomea nauhoitetuissa asioinneissa.

Puheen lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin puheen ja muun toiminnan yhteispeliä: esimerkiksi sitä, miten Kelan asioinneissa lomakkeita ja muita asiapapereita käytetään puheen ohella asioiden selvittämiseen.

Arjen asiointia

Kieli kioskilla

Asiointitilanteiden vuorovaikutuskäytänteet -hankkeen julkaisut