Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Helsingin puhekielen tutkimus

Hankkeessa (2008–2012) tutkittiin Helsingissä puhuttavan suomen moninaisuutta sekä selvitettiin,  millaisin kielen keinoin puhujat ilmaisevat sosiaalisia identiteettejään, millaisia nämä identiteetit ovat ja mitä niiden ilmaisemisella tehdään. Kolmanneksi tarkasteltiin sitä, millaisia asenteita ja käsityksiä kielenkäyttäjillä on helsinkiläisten puheesta ja sen eroista puhetapoihin muulla Suomessa. Metodisena tavoitteena oli testata, millaisin tutkimusmenetelmin ja millaisia aineistoja käyttäen näitä kysymyksiä on mahdollista tutkia.

Hanke yhdisti sosiolingvistiikkaa, kieliasennetutkimusta ja keskustelunanalyysia. Aineistona oli haastatteluja, kuuntelutestejä ja asennekyselyjä sekä nauhoituksia monenlaisista vuorovaikutustilanteista, muun muassa kouluissa, nuorisotaloilla, raamattupiirissä ja Kelan toimistossa. Tutkittavat olivat Helsingissä eri aikoja asuneita ja Helsinkiin eri puolilta maata ja maailmaa muuttaneita.

Hanke toteutettiin Helsingin yliopiston suomen kielen oppiaineen ja Kotuksen yhteistyönä, ja sitä rahoitti Suomen Akatemia. Hankkeen tuloksista kertoo artikkelikokoelma Helsingissä puhuttavat suomet. Kielen indeksisyys ja sosiaaliset identiteetit (toimittaneet Marja-Leena Sorjonen, Anu Rouhikoski ja Heini Lehtonen, 2015).