Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–viro-suursanakirja

Suomi–viro-suursanakirja, verkkoversio. Kotimaisten kielten keskus ja Eesti Keele Instituut. Tekninen toteutus Indrek Hein. 2017. http://www.eki.ee./dict/soome/.
Suomi–viro-suursanakirja. Osat 1 ja 2. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus ja Eesti Keele Instituut. Tallinna 2003. ISBN 951-9475-95-8 (sid.).

Sanakirjassa on

  • kaksi osaa, yhteensä 2 600 sivua

  • yli 90 000 hakusanaa

  • liitteinä suomen ja viron muoto-opin yleiskatsaukset, vironkielisten vastineiden taivutussanasto, valikoima paikannimiä

  • ajantasainen yleiskielen sanasto

  • monipuolisesti erikoisalojen termejä

  • tavallisimpia puhekielen ilmauksia

  • suomalaisten sanojen ja niiden eri merkitysten sekä sanontojen virolaiset vastineet

  • runsaasti havainnollisia lause-esimerkkejä

  • tiedot sanojen taivutuksesta.


Sanakirja valmistui keväällä 2003. Se on syntynyt Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Helsinki) ja Eesti Keele Instituutin (Tallinna) yhteistyönä. Pohjana on Suuren suomi–ruotsi-sanakirjan (WSOY 1997) tietokonemuotoinen käsikirjoitus, joka puolestaan perustuu Suomen kielen perussanakirjaan (Edita 1990–1994).

Hakusanavalikoimaa ja esimerkistöä on suomi–viro-sanakirjan tarpeisiin jonkin verran muokattu. Erikoisalojen sanasto on virolaisten asiantuntijoiden tarkastama. Mukana on myös sellaisia hakusanoja, joille ei ole olemassa virolaista vastinetta. Näille on annettu selite.

Toimitus: Valdek Pall (päätoimittaja), Anu Haak, Paul Kokla, Külli Kuusk, Helga Laanpere, Margit Langemets (toimitussihteeri, atk-asiantuntija) ja Ülle Viks (kieliopin asiantuntija) sekä suomen kielen asiantuntija Maija Länsimäki.