Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Taajuussanakirjoja

Taajuussanakirjoissa esitetään sanojen yleisyys.

Suomen kielen taajuussanasto

Saukkonen, Pauli et al.
Suomen kielen taajuussanasto = A frequency dictionary of Finnish / Pauli Saukkonen ... [et al.]. - Helsinki : Söderström, 1979. - 536 s. : kuv.

Sanasto sisältää suomen kielen noin 10 000 yleisintä sanaa sekä aakkostettuina että järjestettyinä sanojen taajuuden mukaan. Aineistona on 1960-luvun kauno- ja tietokirjallisuutta, vuonna 1967 ilmestyneet sanoma- ja aikakauslehdet sekä vuosien 1968–1969 radion puheohjelmia. Kaikissa näissä tekstilajeissa kolme yleisintä sanaa ovat olla, ja sekä se. Neljännellä sijalla on kaunokirjallisuudessa ja radion puheohjelmissa sana ei, lehdissä ja tietokirjallisuudessa sana joka.

Suomen murteiden taajuussanasto

Jussila, Raimo
Suomen murteiden taajuussanasto = A frequency dictionary of Finnish dialects / Raimo Jussila, Erja Nikunen, Sirkka Rautoja. - Helsinki : VAPK-kustannus, 1992. - xxix, 319 s. : kuv. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja, ISSN 0355-5437 ; 66) ISBN: 951-37-0850-0 (nid.)

Sanasto perustuu Suomen kielen näytteitä -sarjassa julkaistuihin 16 pitäjämurteen näytteisiin. Kaiken kaikkiaan sarjassa on julkaistu näytteitä 50 pitäjänmurteista. Taajuussanaston laatijat huomattavatkin johdannossa siitä, että aineistopohja on niin suppea, ettei se riitä lähtökohdaksi sanojen taajuuserojen tutkimiseen eri murteissa. Sen sijaan sanasto on kelpo lähtökohta sen tarkastelemiseksi, miten sanojen yleisyydet eroavat yleiskielessä ja murteissa toisistaan.

Kärkisijoilla ovat murteissa kuitenkin samat sanat kuin Suomen kielen taajuussanastossa: se, olla sekä ja. Seuraavina ovat niin, sitten, kun ja ne, ja sitten vasta seuraa sana ei.