Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomen viittomakielten verkkosanakirjat

Suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielestä ylläpidetään Kuurojen Liitossa kahta avointa ja ilmaista sanakirjapalvelua. Ne ovat Suomen viittomakielten verkkosanakirja Suvi ja SignWiki-kansalaissanakirja.

Suvi-sivustoilla julkaistu aineisto on sanakirjatyöntekijöiden tutkimaa ja tuottamaa. Monia aineistoja on lisäksi työstetty työryhmissä viittomakieliämme äidinkielenään käyttävien kesken. Näin on saatu luotettavampaa tietoa viittomien muodosta, merkityksestä ja käytöstä. Suomalaisen viittomakielen Suvi-sivusto julkaistiin vuonna 2003 ja suomenruotsalaisen viittomakielen sivusto vuonna 2015.

Viittomakieltemme wikisanakirjat, SignWiki-sivustot, on perustettu Korpus- ja SignWiki-hankkeessa vuonna 2013. Hanketta on tukenut Koneen Säätiö. SignWiki-sivustoja toimitetaan talkootyönä kielenkäyttäjien kanssa. Viittoma-aineiston tuottamisen lisäksi kielenkäyttäjät voivat käydä keskustelua kielensä viittomistosta ja sivustojen toimitusperiaatteista.

Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielen tutkija osallistui vuosina 1989–2011 Kuurojen Liiton hallinnoimiin viittomakielen sanakirjahankkeisiin. Viittomakielen tutkijan virka ja tehtävät siirrettiin vuoden 2012 alusta Kuurojen Liittoon.