Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomen viittomakielten verkkosanakirjat

Suomalaisesta ja suomenruotsalaisesta viittomakielestä ylläpidetään Kuurojen Liitossa kahta avointa ja ilmaista sanakirjapalvelua. Ne ovat Suomen viittomakielten verkkosanakirja Suvi ja SignWiki-kansalaissanakirja.

Suvi-sivustoilla julkaistu aineisto on sanakirjatyöntekijöiden tutkimaa ja tuottamaa. Monia aineistoja on lisäksi työstetty työryhmissä viittomakieliämme äidinkielenään käyttävien kesken. Näin on saatu luotettavampaa tietoa viittomien muodosta, merkityksestä ja käytöstä. Suomalaisen viittomakielen Suvi-sivusto julkaistiin vuonna 2003 ja suomenruotsalaisen viittomakielen sivusto vuonna 2015.

Viittomakieltemme wikisanakirjat, SignWiki-sivustot, on perustettu Korpus- ja SignWiki-hankkeessa vuonna 2013. Hanketta on tukenut Koneen Säätiö. SignWiki-sivustoja toimitetaan talkootyönä kielenkäyttäjien kanssa. Viittoma-aineiston tuottamisen lisäksi kielenkäyttäjät voivat käydä keskustelua kielensä viittomistosta ja sivustojen toimitusperiaatteista.

Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielen tutkija osallistui vuosina 1989–2011 Kuurojen Liiton hallinnoimiin viittomakielen sanakirjahankkeisiin. Viittomakielen tutkijan virka ja tehtävät siirrettiin vuoden 2012 alusta Kuurojen Liittoon.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången