Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Finlandssvensk ordbok

Bianca Holmberg (toim.) 2016: Finlandssvensk ordbok -verkkoversio. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja. ISSN 2323-3370 ; 45) URN:NBN:fi:kotus-201637.

Charlotta af Hällström-Reijonen, Mikael Reuter 2008: Finlandssvensk ordbok. 4. tarkistettu painos. Helsinki: Schildts Förlags Ab. 190 s. ISBN 978-951-50-1749-9.


Finlandssvensk ordbok sisältää finlandismeja eli suomenruotsalaisia sanoja ja fraaseja. Sanakirja on normatiivinen, eli se antaa ohjeita ja suosituksia kielenkäytöstä ja erilaisista tyylivalinnoista. Mukana on myös ääntämisohjeita sanoista, joiden ääntämys poikkeaa Ruotsissa puhuttavasta ruotsista.

Uusin painos on vapaasti käytettävissä verkossa. Se sisältää 2 550 hakusanaa. Painettu kirja on myyty loppuun.