Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Viro–suomi-sanakirja

Kotimaisten kielten keskuksessa aloitettiin syksyllä 2016 virolais-suomalaisen sanakirjan toimittaminen. Sanakirjaprojekti on virolaisen Eesti Keele Instituutin aloittama ja organisoima yhteistyöhanke, jossa on ollut Kotuksesta mukana viisi toimittajaa. Hankkeen suojelijana on toiminut rouva Jenni Haukio.

Viro–suomi-sanakirjan hakusanapohja on tuotettu Eesti Keele Instituutissa, ja se on peräisin valmistumassa olevan uuden viron yleiskielen sanakirjan tietokannasta. Hakusanapohja sisältää sekä jokapäiväistä nykykielen sanastoa että monien ammattialojen keskeisiä termejä. Näitä aloja ovat muun muassa lääketiede, opetusala, tietotekniikka, talous ja oikeustiede.

Sanakirjan toimitustyössä on myös otettu huomioon sanojen käyttötaajuus viron kielessä. Erityistä huomiota on kiinnitetty uusiin sanoihin, monisanaisiin ilmauksiin, lyhenteisiin sekä paikannimiin ja muihin erisnimiin.

Hakusanoja ja ilmauksia on sanakirjassa lähes 40 000. Käyttöliittymässä suomalais-virolainen ja virolais-suomalainen sanakirja on yhdistetty siten, että molemmista voi vaivatta hakea sanoja ja lauseita sekä suomeksi että viroksi.

Viro–suomi-sanakirja julkaistiin Viron 100-vuotisitsenäisyyspäivän kunniaksi tammikuussa 2019. Sanakirja on vapaasti käytettävissä verkossa.