Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Nimistönhuolto

Kielitoimiston nimistönhuoltajat. Kuva: Otso Kaijaluoto, Kuvain.
Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltajat. Kuva: Otso Kaijaluoto.

Kotimaisten kielten keskuksen yhtenä tehtävänä on suomen ja ruotsin kielen huolto ja neuvonta. Osa Kielitoimiston kielenhuoltoa on nimistönhuolto. Suomen ja ruotsin kielen nimistönhuoltajat antavat neuvontaa, suosituksia ja lausuntoja paikannimien, henkilönnimien ja muiden erisnimien käyttöön, oikeinkirjoitukseen ja suunnitteluun liittyvissä ongelmissa.

Nimistönhuollon tavoitteena on

  • huolehtia perinteisestä paikannimistöstä osana kulttuuriperintöä ja tehdä tunnetuksi kotimaista nimikäytäntöä

  • auttaa suunnittelemaan toimivia paikannimiä sekä kaava-alueille että maaseudulle

  • vaikuttaa etu- ja sukunimikäytännön toimivuuteen nimilain vaatimukset huomioiden

  • vaikuttaa virastojen, laitosten, yritysten, yhdistysten, tuotemerkkien yms. nimien valintaan ja käyttöön

  • opastaa ulkomaisten henkilön- ja paikannimien mahdollisimman selkeässä käytössä.

Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuoltotyö perustuu nimistöntutkimuksen antamaan kuvaan maamme nimistöstä, koti- ja ulkomaiseen nimistökirjallisuuteen, Nimiarkiston kokoelmiin sekä kulloisenkin tapauksen erikseen vaatimaan tutkimukseen. Nimistönhuollon onnistuminen edellyttää yhteistyötä eri kielten asiantuntijoiden, kotimaisten virastojen, laitosten, joukkoviestinten ja naapurimaiden nimistönhuoltajien kanssa.

Nimistönhuoltajat toimivat asiantuntijoina muun muassa oikeusministeriön nimilautakunnassa ja Helsingin kaupungin nimistötoimikunnassa. Lisäksi osallistutaan YK:n paikannimiasiantuntijaryhmän (UNGEGN) toimintaan.

Toimintaa ohjaavat laki Kotimaisten kielten keskuksesta, etu- ja sukunimien valintaa ja muuttamista ohjaava nimilaki, kuntajakolain 8. pykälä yhdistyvien kuntien nimistä, toiminimilaki, tavaramerkkilaki sekä muut lait ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat nimien käyttöä.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången