Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kansainvälinen nimistöyhteistyö

Kotimaisten kielten keskuksen nimistöasiantuntijat osallistuvat kansainväliseen nimistöyhteistyöhön YK:n paikannimiasiantuntijaryhmässä UNGEGNissa (United Nations Group of Experts on Geographical Names), sen alaisessa vuosittain kokoontuvassa Pohjoismaiden jaostossa (Norden Division) ja UNGEGNin erityistyöryhmissä.

Nimistöntutkimuksessa yhteistyötahoja ovat ICOS (The International Council of Onomastic Sciences) ja pohjoismainen nimistöntutkimuksen yhteistyöelin NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning).