Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kansainvälinen nimistöyhteistyö

Kotimaisten kielten keskuksen nimistöasiantuntijat osallistuvat kansainväliseen nimistöyhteistyöhön YK:n paikannimiasiantuntijaryhmässä UNGEGNissa (United Nations Group of Experts on Geographical Names), sen alaisessa vuosittain kokoontuvassa Pohjoismaiden jaostossa (Norden Division) ja UNGEGNin erityistyöryhmissä.

Nimistöntutkimuksessa yhteistyötahoja ovat ICOS (The International Council of Onomastic Sciences) ja pohjoismainen nimistöntutkimuksen yhteistyöelin NORNA (Nordiska samarbetskommittén för namnforskning).


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången