Tietoa kielipolitiikasta, Suomen kielistä ja suomen sukukielistä, kielenkäytön lajeista, nimistöstä, eri kielimuodoista, kielen- ja nimistönhuollosta.

Kunnannimet

Kunnat ovat perustuslaissa määriteltyjä Suomen paikallishallinnon yksiköitä. Niiden nimet ovat yleensä pitkän ajan kuluessa käyttöön vakiintuneita asuttujen paikkojen nimiä. Kunnannimen tehtävä on paikantaa kohteensa valtakunnallisesti. Asukkaille ja muille kansalaisille kunnat ja niiden rajat ovat lähinnä maantieteellisiä käsitteitä ja paikallisidentiteettiin liittyviä tekijöitä.

Viime vuosikymmeninä kuntien määrä on vähentynyt huomattavasti kuntaliitosten takia. Siksi suomen kielen lautakunta on antanut vuonna 2006 ohjeen yhdistyvien kuntien nimenvalinnasta.

Lausunto Kotimaisten kielten keskuksesta tarvitaan kahdessa tapauksessa:  Jos kunta aikoo muuttaa nimeään (Kuntalain 4. §) tai jos yhdistyvän kunnan nimeksi aiotaan ottaa muu nimi kuin kunnannimenä jo aiemmin käytössä ollut nimi (Kuntarakennelain 8. §).