Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Kielenhuollon juurilla. Suomen kielen ohjailun historiaa

Kolehmainen, Taru 2014: Kielenhuollon juurilla: Suomen kielen ohjailun historiaa. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten keskus, (Vantaa: Hansaprint). - 439 s. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja. ISSN 2242-461X; 174) (Suomi. ISSN 0355-0257; 204). ISBN 978-952-222-539-9 (nid.).

Verkkojulkaisu (2015) PDF (3,6 Mt). URN:ISBN 978-952-222-539-9, ISSN 2323-3370. Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 41.
<URL: http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk41/Kielenhuollon_juurilla.pdf>.


Taru Kolehmaisen kirjassa selvitetään nykyisten kielenhuollon suositusten taustaa. Näin Kolehmainen itse kuvaa kirjan kysymyksenasettelua Kotus-blogissa julkaistussa kirjoituksessaan:

Milloin jostain ohjeesta on päätetty missä oloissa ja mihin tarpeeseen? Miksi on päätetty juuri niin eikä toisin (esim. miksi kirjoitetaan suomen kieli eikä suomenkieli)? Miten ja miksi jotain päätöstä on myöhemmin muutettu? Tärkeintä kirjassa ei siis ole lopputulos, nykyinen suositus, joskin senkin pyrin kertomaan, vaan päätösprosessi sinänsä.

Kirjassa pureudutaan moniin julkisuudesta tuttujen kielenhuoltokysymysten taustoihin, esimerkiksi tällaisten: Kuinka haltia voitti haltijan? Millaista kiistaa käytiin kehon ja ruumiin välillä? Milloin essästä tuli ässä? Entä miten alkaa tekemään pääsi lopulta yleiskielen ilmaukseksi?

Yksittäisten ohjeiden historian ohella teoksessa käsitellään kielilautakuntien, Kielitoimiston, Kielikellon ja kielioppaiden sekä kielenhuollon vaikuttajien historiaa. Lisäksi tarkastellaan suomen kielen huollon periaatteita ja niiden yhteyttä kielenohjailun kansainvälisiin aatteisiin. Kirjan liitteenä ovat kielilautakuntien tärkeimmät päätökset.