Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Iso suomen kielioppi

Hakulinen, Auli et al. (2004): Iso suomen kielioppi.
SKS:n toimituksia (SKST) 950. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. ISBN 951-746-557-2.

Ison suomen kieliopin verkkoversio (2008). Vastaava toimittaja: Maria Vilkuna. Apuna toimitustyössä kesällä 2006: Markus Hamunen. Tekninen toteutus: Jari Vihtari, asiantuntijana Outi Lehtinen. Ulkoasu: Anne Naukkarinen (tunnus: Markus Itkonen). Taustaryhmä: Ison suomen kieliopin kirjoittajat ja Heli Kautonen. Julkaisun tuottajat: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Iso suomen kielioppi verkossa


ISK JA VISK

Iso suomen kielioppi (ISK) on perusteellinen suomen kielen rakenteen kuvaus. ISK on kuvaileva kielioppi eikä anna kielenkäytön ohjeita.


ISK ilmestyi vuonna 2004. Siitä tehtiin Kotuksessa vuonna 2008 verkkoversio VISK.

VISK esittää ISK:n sisällön käytettävyydeltään parannetussa muodossa. Verkkokielioppiin kuuluu muun muassa hakemisto, joka on ISK:n hakemistoa yksityiskohtaisempi, ja aiemmin julkaistu ISK:n termistö.