Kotimaisten kielten keskuksen lehtien, kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyt sekä pääsy verkossa oleviin julkaisuihin.

Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden

Toimittaneet Caroline Sandström, Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi ja Eivor Sommardahl


Perspektiv på lexikografi, grammatik och språkpolitik i Norden on verkkojulkaisuna ilmestynyt artikkelikokoelma, jossa yhdistyvät leksikografinen, kieliopillinen ja kielipoliittinen näkökulma. Ensi alkuun toisiinsa liittymättömiltä vaikuttavien aiheiden välille rakentuu monia yhteyksiä.

Teos käsittää kaikkiaan 25 artikkelia, jotka on ryhmitelty kolmen pääteeman mukaan. Kirjoittajina on tutkijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista

Lue myös ruotsinkielinen esittely