Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Digitaalinen Nimiarkisto

Nimiarkiston paikannimikokoelmista muodostetaan digitaalinen arkisto. Hanke on alkanut vuonna 2014 ja valmistuu Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Hankkeen päätösseminaari järjestetään maanantaina 11.  joulukuuta kello 13. Tilaisuus on kaikille avoin.

Nimiarkisto on keskeinen osa Kotuksen kansallisesti merkittävää kielitieteen tutkimusinfrastruktuuria ja kansallista kulttuuriperintöä. Nimiarkisto kokoaa ja ylläpitää suomen- ja saamenkielisiä nimiaineistoja tutkimuksen ja nimistönhuollon tarpeisiin. Nimiarkistossa on noin 2,7 miljoonan nimilipun verran paikannimitietoa.

Aineisto on digitoitu kuvamuotoon vuoden 2015 aikana. Vuosina 2015, 2016 ja 2017 lippujen keskeinen tietosisältö muutetaan tietokantamuotoon ja paikkojen sijainti tarkennetaan pistekoordinaattitasolle. Digitaalisen arkiston vaatima tietotekninen ympäristö toteutetaan yhteistyössä Kielipankki-konsortion ja CSC:n kanssa.

Digitaalisessa arkistossa ei ole kyse vain olemassa olevan tiedon käytettävyyden parantamisesta, vaan sähköinen toimintaympäristö tarjoaa tärkeitä mahdollisuuksia tietojen rikastamiseen ja täydentämiseen.Näyte Kotuksen Nimiarkiston nimilipusta ja siihen liittyvästä keruukartasta.
Näyte nimilipusta ja siihen liittyvästä keruukartasta. Keltaisella on merkitty tietokantamuotoon muutettavat tiedot.