Kotimaisten kielten keskuksen kieliaineistojen ja -arkistojen esittelyt ja pääsy sähköisiin aineistoihin.

Digitaalinen Nimiarkisto

Nimiarkiston paikannimikokoelmista on muodostettu digitaalinen arkisto. Hanke alkoi vuonna 2014 ja valmistui Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Hankkeen päätösseminaari järjestettiin maanantaina 11.  joulukuuta.

Nimiarkisto on keskeinen osa Kotuksen kansallisesti merkittävää kielitieteen tutkimusinfrastruktuuria ja kansallista kulttuuriperintöä. Nimiarkisto kokoaa ja ylläpitää suomen- ja saamenkielisiä nimiaineistoja tutkimuksen ja nimistönhuollon tarpeisiin. Nimiarkistossa on noin 2,7 miljoonan nimilipun verran paikannimitietoa.

Aineisto digitoitiin kuvamuotoon vuoden 2015 aikana. Vuosina 2015, 2016 ja 2017 lippujen keskeinen tietosisältö muutettiin tietokantamuotoon ja paikkojen sijainti tarkennettiin pistekoordinaattitasolle. Digitaalisen arkiston vaatima tietotekninen ympäristö toteutettiin yhteistyössä Kielipankki-konsortion ja CSC:n kanssa.

Digitaalisessa arkistossa ei ole kyse vain olemassa olevan tiedon käytettävyyden parantamisesta, vaan sähköinen toimintaympäristö tarjoaa tärkeitä mahdollisuuksia tietojen rikastamiseen ja täydentämiseen.Näyte Kotuksen Nimiarkiston nimilipusta ja siihen liittyvästä keruukartasta.
Näyte nimilipusta ja siihen liittyvästä keruukartasta. Keltaisella on merkitty tietokantamuotoon muutettavat tiedot.