Kotimaisten kielten keskuksen sanakirjojen esittelyt ja pääsy verkkosanakirjoihin.

Suomi–ruotsi-suursanakirja: Stora finsk-svenska ordboken

Nina Martola (toim.), tekninen toteutus Monica von Martens (Institutet för svenska språket, Göteborgs universitet) 2018: Suomi–ruotsi-suursanakirja, verkkoversio / Stora finsk-svenska ordboken, webbversion. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus.

Ilse Cantell, Nina Martola, Birgitta Romppanen ja Mats-Peter Sundström (toim.) 2004: Suomi-Ruotsi-suursanakirja / Stora finsk-svenska ordboken. 3., tarkistettu ja päivitetty painos, 2. laitos. Helsinki: WSOY. ISBN 951-0-24714-6


Suomi–ruotsi-suursanakirjan verkkoversio on laaja, kaksikielinen, vapaasti käytettävissä oleva sanakirja. Hakusanoja on yli 105 000. Uusia sana-artikkeleita on yli 10 000. Loput sanat ovat samoja kuin verkkoversion edeltäjässä, painetussa Suomi–ruotsi-suursanakirjassa. Päivitettyjä sana-artikkeleita on noin tuhat.

Kirja on julkaistu aikoinaan Kotimaisten kielten keskuksen (silloisen tutkimuskeskuksen) ja WSOY:n yhteistyönä. Viimeisin painos julkaistiin painettuna vuonna 2004 ja sähköisenä vuonna 2006. Sittemmin sisältöä ei ole muutettu.

Verkkoversioon uusia sana-artikkeleita on tarkoitus lisätä vuosien 2018–2019 aikana samalla, kun vanhoja tarkistetaan. Uudet hakusanat saadaan pääosin Kielitoimiston sanakirjasta.

Toivomme, että verkkosanakirjasta on hyötyä sekä uusille käyttäjille että niille, jotka ovat ehtineet kaivata sanakirjaa. Käyttäjät voivat jättää kommentteja ja parannusehdotuksia sanakirjan palautekenttään tai erillisellä lomakkeella.

Verkkosanakirja on syntynyt yhteistyössä Göteborgin yliopiston ruotsin kielen laitoksen kanssa. Toimitustyöstä vastaa Kotimaisten kielten keskuksen Nina Martola, ja IT-asiantuntijana toimii Göteborgin yliopiston Monica von Martens.