Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä selkeästä tiiviistä ilmaisusta


Esimerkki 1: Epäolennaiset sanat


Alkuperäinen teksti

Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava hyväksymättä jätetyt yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat ehdotukset.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 6 luku 23 §


Selkeämmin näin

Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset sekä äänestysten tulokset. Lisäksi pöytäkirjaan on otettava ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 6 luku 23 §


Missä ongelma?

Momentin toisessa virkkeessä on määriteketju, jonka pääsana on ehdotukset. Ketjua pidentävät sanat hyväksymättä jätetyt, joiden vaikutusta lukija voi jäädä turhaan pohtimaan.

Miten ongelma on ratkaistu?

Kaksi ketjun määritteistä on siirretty pääsanan jälkeen. Sanat hyväksymättä jätetyt on poistettu. Ne ovat tarpeettomat, koska hyväksytyt muutokset ovat pöytäkirjassa päätöksinä. Jos kuitenkin halutaan tähdentää, että vain hyväksymättä jätetyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan, voitaisiin määritteeksi vaihtaa lyhyempi hylätyt (hylätyt ehdotukset).


Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången