Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Määriteketjut

Vältä pitkiä määriteketjuja. Ne erottavat usein toisistaan sanat, jotka esittävät lauseen pääasian, ja tuovat väliin sivuasioita. Näin ne hidastavat lauseen pääajatuksen ymmärtämistä.

Näin tunnistat määriteketjun:

  • Määriteketju muodostuu, kun jonkin sanan edelle sijoitetaan monta sitä määrittävää sanaa.
  • Yleiskielessä sanalla on yleensä vain yksi määrite, tavallisesti adjektiivi, esimerkiksi odottamaton este.
  • Säädöskielessä määritteenä on usein partisiippi (tarkoitettu, luovutettava). Partisiipin edellä voi olla niin paljon siihen liittyviä sanoja, että ketju hankaloittaa lukemista.

Näin korvaat määriteketjun:

  • Partisiippimuotoisen määritteen voi yleensä korvata joka-lauseella (luovutettava tieto > tieto, joka luovutetaan).
  • Myös jos-lause voi olla mahdollinen.
  • Partisiipista voi usein tehdä joka- tai jos-lauseen verbin (luovutettava tieto > tieto luovutetaan).

Esimerkki määriteketjusta


Alkuperäinen esimerkki

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle
ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista
kustannuksista.

Asunto-osakeyhtiölaki (luonnos) 2 luku 3 §

Selkeämmin näin

Muutostyön suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, joita ilmoituksen käsittelystä aiheutuu yhtiölle ja toiselle osakkeenomistajalle.
 
Muokkausehdotus

Syy muutokseen

  • Sanalla kustannuksista on esimerkissä kymmenen määritettä. Tämä kymmenen sanan ketju erottaa kauas toisistaan verbin vastaa ja sen objektin kustannuksista, joka kertoo tekemisen kohteen.
  • Sana aiheutuvista on verbin partisiippimuoto. Sellaisen voi korvata joka-lauseella, jossa verbinä on aiheutuu. Tämä lausemuoto on helpompi lukea, koska kaikki aiheutua-verbin määritteet eivät sivulauseessa ole verbin edellä, vaan osa on jäljessä.
  • Määriteketjussa esitetyt asiat on helpompi lukea sivulauseena siksikin, että asia sivulauseessa on omana, lyhyempänä ja selvärajaisena jaksonaan.

Muuta huomattavaa

Määriteketjussa osien suhde voi hämärtyä eivätkä erilliset asiat erotu riittävästi toisistaan. Kun esimerkin määriteketju hajotetaan, saavat myös kustannukset-sanan muut, tärkeät määritteet tarpeellinen ja kohtuullinen enemmän huomiota.

Muutettuun esimerkkiin jää vielä yksi partisiippimäärite, suorittava. Siihenkin liittyy oma määrite: muutostyön. Tämänkin voisi muuttaa joka-lauseeksi, mutta kahden määritteen ketju on niin lyhyt, ettei se rasita muistia.

Kannattaa kuitenkin välttää monen määritteen kasautumista, sillä niissä sanotaan yleensä asia, joka ansaitsee oman lauseen tai virkkeen tullakseen selvästi ymmärretyksi.

Lisää esimerkkejä määriteketjuista

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)