Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Lisää esimerkkejä kiilalauseista


Esimerkki 1: Ongelmaton kiilalause


Ilma-aluksen käyttäjä, joka täyttää 1 ja 2 momentin edellytykset, voi hakea maksuttomia lentoliikenteen päästöoikeuksia erityisvarannosta Liikenteen turvallisuusvirastolta.

Laki lentoliikenteen päästökaupasta (34/2010) 9 §


Perustelut

  • Esimerkin kiilalause (joka-lause) on lyhyt. Se ei myöskään katkaise määritteen ja pääsanan liittoa (kuten kävisi, jos lause olisi sanojen ilma-aluksen ja käyttäjä välissä).
  • Kiilalause sijoittuu päälauseen tekijän (ilma-aluksen käyttäjä) ja pääverbin (voi) väliin, jossa voi muutenkin olla erilaisia lauseenjäseniä (ilma-aluksen käyttäjä tavallisesti t. tarvittaessa tms. voi hakea).

Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången