Suomen kielen lautakunnan suosituksia, nimistönsuunnittelun ohjeita ja virkakieliohjeita, tietoa Kielitoimiston kieli- ja nimiohjeista, testejä.

Säädöskielen ohjeita. Kuva: Poutapilvi.

Informaatiorakenne

Informaatiorakenne tarkoittaa tiedon jäsennystä tekstissä, etenkin lauseessa. Lauseen tuttu tai tunnetuksi oletettu asia on teema ja uusi tai uutiseksi arvioitu asia reema.

  • Pyri esittämään tekstiyhteydestä tuttu tai tiedetyksi oletettava asia eli teema ensin.
  • Ilmoita uusi asia eli reema teeman jälkeen.

Esimerkki luontevasta informaatiorakenteesta


3 § Suojelun kohteet

Rakennusperinnön säilyttämiseksi voidaan suojella rakennuksia, rakennelmia, rakennusryhmiä tai rakennettuja alueita, joilla on merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen tai rakennuksen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (2010/498)


Perustelu 

  • Pykälän teema (rakennusperintö säilyttäminen) esitetään ensin. Suunnilleen samansisältöinen teema on tuttu jo lain nimikkeestä.
  • Suojelun kohteet esitetään reemana lauseen lopussa.

Muuta huomioitavaa

Pykälä on lain tekstuaalinen perusyksikkö. Tunnetuin pykälän rakennetta koskeva yleisohje lienee ”kolmen sääntö”, jonka mukaan lakipykälässä voi olla enintään kolme momenttia ja momentissa enintään kolme virkettä ja virkkeessä enintään kolme lausetta. Yleisohje on perusteltu lähtökohta pykälän tekstin muokkaamiseksi ja sen sisältämän tekstimäärän rajaamiseksi. Toisaalta tärkeää on muistaa, ettei kolmen sääntö varsinaisesti kerro, kuinka pykälän sisältämä informaatio järjestetään.

”Pääasia ensin” -sääntö sitä vastoin on säännöksen informaation esittämisjärjestykseen liittyvä ohje. Ohjeen mukaan pääasia sanotaan ennen yksityiskohtia.


Voit olla mukana tekemässä ohjesivuista entistä hyödyllisemmät. Lähetä meille omia esimerkkejäsi, hyviä tai huonoja. Niistä sopivat lisäämme sivujen sisältöön.

Ehdota uusia esimerkkejä säädöskielen ohjesivuille (verkkolomake)