Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Ordlistor

Här hittar du ett urval ordlistor, bland annat sådana som sammanställts vid Språkinstitutet eller som har ingått i tidskriften Språkbruk. För termfrågor hänvisar vi i första hand till

Arbetsliv och utbildning

För uppslagsord från S till Ö hänvisas till
För sverigesvenska och sverigefinska skoltermer hänvisas till

Idrott

Miljö

Samhälle, ekonomi och rättsväsende

Seriefigurer

Vård och omsorg

Webb och IT

Nordiska webbordlistor

Termbanker


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången