Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Kurser och seminarier

Språkvårdarna medverkar som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Kursverksamheten är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Eivor Sommardahl

snabel-a
eivor.sommardahl[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 287