Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på dina språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Språkgranskning

Språkvårdarna kan i begränsad utsträckning åta sig språkgranskning, främst av myndighetstexter med stor spridning. Språkgranskningen är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Eivor Sommardahl

snabel-a
eivor.sommardahl[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 287

Namngranskning

Inom namnvården granskas enligt uppdrag såväl namn på kartor, i atlaser, uppslagsverk, läroböcker och digitala förteckningar som namnskicket i kommunernas stadsplaner och planer för namngivning av vägar i glesbygdsområden.

Ta gärna kontakt i god tid per telefon eller e-post för att komma överens om tidtabell för granskningen. Mer information om granskning av svenskt namnskick ges av:

snabel-a
maria.vidberg[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 301

Utlåtanden

Språk- och namnvårdarna ger på begäran officiella utlåtanden i frågor som kräver omfattande utredning. Ett utlåtande är avgiftsbelagt.