Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Prislista 1.1.2013–

Experttjänster


             

                    

text- och namngranskning samt informationstjänster*                    

1 timme

70,00 €

86,80 €
(moms 24 %)

konsultation, utlåtanden och andra experttjänster

1 timme

70,00 €

86,80 €
(moms 24 %)

*Vi debiterar för informationstjänster som kräver längre tid än 15 minuter.
 

Utbildning
pris enligt överenskommelse
 

Skanning
skanning som kunden själv utför på kopieringsmaskin och överför till egen minnespinne

1 exponering

0,10 €

ingen moms

skanning som kunden själv utför på reserverad tid i vår digitalverkstad

1 exponering

0,01 €

ingen moms

fotoskanning och andra specialtjänster som utförs av personalen

1 timme

60,00 €

74,40 €
(moms 24 %)

skanning av material i pappersform som utförs av personalen 0,01 €/exponering plus 37,20 €/timme inklusive 24 procent moms (30,00 €/timme, 0 procent moms), minst 10 €/beställning
Kopiering och utskrivning

(tvåsidigt material: dubbelt pris)
självbetjäning

A4 svartvitt

0,30 €

ingen moms

självbetjäning

A3 svartvitt

0,50 €

ingen moms

självbetjäning

A4 färg

1,20 €

ingen moms

självbetjäning

A3 färg

2,00 €

ingen moms

För kopiering och utskrivning som utförs av personalen gäller samma styckepris plus 37,20 € /timme inklusive 24 procent moms (30,00 € /timme, 0 procent moms).
 

Digitalisering av analoga ljud- och filminspelningar
högst 2 inspelningstimmar/beställning

1 påbörjad timme

12,10 €

15,00 €
(moms 24 %)

den tid som överstiger 2 inspelningstimmar/beställning

1 påbörjad timme

28,23 €

35,00 €
(moms 24 %)

                                
 

Befintligt digitalt material
ljudinspelningar

1 cd

16,13 €

20,00 €
(moms 24 %)

filminspelningar

1 dvd

24,19 €

30,00 €
(moms 24 %)

övrigt

per e-post

0,00 €

0,00 €

övrigt

1 cd

8,06 €

10,00 €
(moms 24 %)

övrigt

1 dvd

40,32 €

50,00 €
(moms 24 %)

 

Biblioteksavgifter
Biblioteksavgifterna följer principerna för Helka, se Nationalbibliotekets prislista (HELKA-AVGIFTERNA).
Begäran om handlingar

För kopior av myndighetshandlingar gäller priserna för kopiering och utskrivning. För att ta fram uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet debiterar vi 30,00 € per timme (ingen moms), likaså för att avlägsna sekretessbelagda avsnitt när det inte är fråga om en sedvanlig begäran om en handling.


Leveranstider och leveransvillkor

Vid vanliga uppdrag är vår leveranstid 2–3 veckor, men omfattande uppdrag utförs och prissätts enligt överenskommelse. Vid brådskande uppdrag tillämpas dubbel taxa. Servicen kan begränsas på grund av bristande resurser eller av andra skäl i den mån det inte är fråga om lagstadgade åligganden.

När det gäller timprissatt service debiterar vi för den tid som använts, dock för minst 15 minuter. (När det gäller informationstjänster är de första 15 minuterna gratis.)

Prissättningen baserar sig på Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1293/2010 och 1475/2011).