Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Utbildning, granskningar och utlåtanden


Kurser och seminarier

Språkvårdarna vid Språkinstitutet medverkar som planerare och utbildare vid kurser och seminarier för översättare, journalister, informatörer, sekreterare m.m. Kursverksamheten är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Anna Maria Gustafsson:

snabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 229


Språkgranskning

Språkvårdarna kan i begränsad utsträckning åta sig språkgranskning, främst av myndighetstexter med stor spridning. Språkgranskningen är avgiftsbelagd.

För mer information kontakta Anna Maria Gustafsson:

snabel-a
anna-maria.gustafsson[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 229

Namngranskning

Inom namnvården granskas enligt uppdrag såväl namn på kartor, i atlaser, uppslagsverk, läroböcker och digitala förteckningar som namnskicket i kommunernas stadsplaner och planer för namngivning av vägar i glesbygdsområden.

Ta gärna kontakt i god tid per telefon eller e-post för att komma överens om tidtabell för granskningen. Mer information om granskning av svenskt namnskick ges av Maria Vidberg:

snabel-a
maria.vidberg[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
+358 (0)295 333 280

Utlåtanden

Språk- och namnvårdarna ger på begäran officiella utlåtanden i frågor som kräver omfattande utredning. Ett utlåtande är avgiftsbelagt.