Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Namnrådgivning


Namnvårdare Maria Vidberg


Namnrådgivning ges per e-post och på det allmänna språkrådgivningsnumret.

snabel-a
namn[snabel-a]sprakinstitutet.fi
telefon
0295 333 202 (tisdagar och torsdagar kl. 13–15)

För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.