Institutet för de inhemska språkens databaser ger svar på språk- och namnfrågor. Här finns också länkar till olika språkliga källor, som ordböcker och ordlistor samt språkvårdsorgan.

Språk- och namnrådgivning

telefon

Numret till svenska avdelningens telefonrådgivning är 0295 333 202. Telefonrådgivningen är öppen tisdag och torsdag kl. 13–15. 

Avvikande öppettider annonseras på startsidan. För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.


E-rådgivning

Adresserna till svenska avdelningens e-rådgivning i språk- och namnfrågor är

snabel-asvenska[snabel-a]sprakinstitutet.fi
namn[snabel-a]sprakinstitutet.fi.

Skriv i korthet i ärenderaden vad frågan gäller.


Finsk språk- och namnrådgivning

telefon

Numret till den finska språkrådgivningen är 0295 333 201.
Rådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10–12.


telefonNumret till den finska namnrådgivningen är 0295 333 203. Rådgivningen är öppen torsdag och fredag kl. 10–12.


För samtal till ett 0295-nummer debiteras normal lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift.


Kyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången